यस्तो छ शहरमा देखिने घरहरु र मान्छेहरुको नदेखिने चरित्रको यथार्थ !